KURUMSAL

Reklam

 REKLAM SÖZLEŞMESİ


1) Reklam verecek olan web sitesi T.C Kanunlarına, örf, adet, genel ahlak kurallarına, tüketici ve telif haklarına aykırı, haksız rekabete yol açacak ve reklamı yayınlayan sitenin prestijini olumsuz yönde etkileyecek şekilde olmamalıdır.

2) Yetişkinlere yönelik cinsel içerik bulunduran sitelerin ya da cinsel içerikli sitelere link veren sitelerin reklamı kabul edilmez, reklam veren site reklamı yayınlanmaya başlandıktan sonra içeriğine bu tür materyaller koyarsa reklam yayını durdurulur ve para iadesi yapılmaz.

3) Reklam veren, bu sözleşme ve bundan doğabilecek hak ve yükümlülükleri reklam yayınlayan site sahibi'nin izni olmadan hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

4) Site sahibi ile reklam veren arasında düzenlenecek sözleşme ve diğer evraklara ait her türlü vergi, resim, harç, fon ve diğer yükümlülükler reklam veren tarafından karşılanır.

5) Reklam yayın dönemleri altı ay veya bir yıldır.

6) surungenpazari.com reklam yayınladığı sayfaya birden fazla reklam koyabilir.

7) surungenpazari.com internette oluşabilecek her hangi bir sorundan dolayı web sitesine ulaşılamamasından sorumluluk kabul etmez.

8) Reklam hizmetinin, reklamı yayınlayan siteden kaynaklanan arızadan dolayı kesilmesi durumunda, istenirse aksama süresi kadar ek yayın süresi verilir, ya da aksayan sürelerin ücretleri geri verilir. Bu durumda reklamveren surungenpazari.com dan ilave hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

9) Reklam veren site sahibi yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

surungenpazari.com surungenpazari.com surungenpazari.com surungenpazari.com surungenpazari.com surungenpazari.com surungenpazari.com


Tüm Hakları Saklıdır © 2015-2016
surungenpazari.com